Bedrijfsrecherche, Prive Detective en Beveiliging

Na onze oprichting in 2001 zijn wij als familiebedrijf uitgegroeid tot een middelgroot beveiliging- en recherchebureau. Wij hebben vestigingen in Utrecht, Amsterdam en Maaseik (België). Bedrijfsrecherche, Prive Detective en (Hotel) Beveiliging zijn de drie divisies van beveiliging- en recherchebureau QUSO BV. Voor zowel particulieren, bedrijven als instellingen doen wij prive detective en bedrijfsrecherche onderzoeken. Wij doen onder andere onderzoeken naar: interne diefstal, ziekteverzuim fraude, concurrentiebeding overtredingen, vreemdgaan – en partner alimentatie fraude. Wij beschikken over alle vereiste vergunningen en certificaten. Zo hebben wij een vergunning van het Ministerie van Justitie (ND 1579 / POB 821) om bedrijfsrecherche, privedetective en beveiligingsdiensten te leveren.

 

Kosten Prive Detective en Bedrijfsrecherche onderzoeken:
Afhankelijk van het door u gewenste privédetective of Bedrijfsrecherche onderzoek wordt vooraf een uurprijs en looptijd afgesproken met een ‘urenplafond’. Op deze wijze houdt u steeds controle heeft over de gemaakte kosten. Verder wordt u per onderzoek dag door uw vaste contactpersoon binnen Detectivebureau QUSO BV op de hoogte gehouden over de voorgang van het prive detective onderzoek.

 

Aanpak Recherchebureau QUSO BV:
Door onze jarenlange ervaring als beveiliging- en detectivebureau kunnen wij vaak een andere kijk geven op de situatie. Door met u mee te denken en eventueel nauw samen te werken met uw advocaat kan een beter eindresultaat worden bereikt. Bij alle door ons aangeboden onderzoeken houden wij ons aan de geldende wet en regelgeving alsmede aan onze gedragscode. Al onze beveiliging, bedrijfsrecherche en prive detective diensten worden door snel, discreet en met zorg voor alle betrokkenen uitgevoerd. Wij werken bij onze prive detective onderzoeken aan de hand van een duidelijke offerte bestaande uit de volgende punten:

1. Aanleiding:
Hier beschrijven we in het kort waarom u een mogelijk recherche onderzoek wenst in te zetten.
2. Doelstelling:
Wat is het resultaat wat u verwacht met prive detective onderzoek het onderzoek te behalen.
3. Plan van aanpak:
Hoe gaan wij het detective onderzoek aanpakken en welke stappen worden hierin ondernomen en op welke momenten contact met u wordt onderhouden.
4. Rapportage:
Van al onze werkzaamheden zal een rechtsgeldige rapportage worden opgesteld. Bij observatie werkzaamheden zal deze ondersteund worden door beeldmateriaal.
5. Planning:
De detective werkzaamheden zullen worden uitgevoerd volgende de met u overeengekomen planning.
6. Begroting Tarieven:
Afhankelijk van het soort recherche onderzoek kan er vooraf aangegeven worden hoeveel de onderzoekskosten gaan worden. Bij veel onderzoeken is dit echter niet op voorhand te zeggen. Dan wordt u tijdens het overleg telkens op de hoogte gehouden van de bestede uren en het afgesproken uurtarief.

 

Eisen Beveiliging- en Recherchebureaus:
Alle particuliere beveiliging- recherchebureaus die in Nederland prive detective en beveiliging diensten willen aanbieden dienen aan de bepaalde eisen te voldoen. Zo moeten beveiligingsbedrijven een ND nummer en particuliere recherchebureaus een POB nummer hebben van het Ministerie van Justitie. QUSO BV voldoet ruim aan alle wettelijk gestelde eisen en heeft ND nummer 1579 en POB mummer 821.

 

Specialisme QUSO BV:
Hoewel wij bijna alle recherchediensten die er te bedenken zijn aanbieden ligt ons specialisme vooral in het observeren van personen, aantonen van alimentatiefraude en het doen van verhaals- en achtergrondonderzoeken. Vooral op het gebied van achtergrond onderzoeken kunnen wij zeer goede resultaten halen uit legale bronnen die dus in een eventuele rechtszaak zijn te gebruiken. Wij doen bijvoorbeeld voor verschillende gerenommeerde advocaten kantoren deze onderzoeken inzake bijvoorbeeld illegale onderhuur.

 

Afspraak maken met Recherchebureau QUSO BV:
U kunt telefonisch of per e-mail informatie aanvragen maar het maken van een persoonlijke afspraak is ook altijd op korte termijn mogelijk. In dit gesprek kunnen wij uw mogelijke opdracht inhoudelijk bespreken en een kostenindicatie geven.

 

 

Bel nu +31 (0) 30 2920200 voor meer informatie of vul ons informatieformulier in.

 

 

Google